زیر بـ ـارانــــــ ...

زیر بــ ــارانـــ بیا قدم بزنیم                                 حرف نشنیده ای به هم بزنیم


نو بگوییم و نو بیندیشیم                                   عادت کهنه را به هم بزنیم


و ز بــ ــارانـــ، کمی بیاموزیم                               که بباریم و حرف کم بزنیم


کم بباریم اگر، ولی همه جا                                عالمی را به چهره نم بزنیم


سخن از عشق، خود به خود زیباست                  سخن عاشقانه ای به هم بزنیم


قلم زندگی به دل است                                     زندگی را بیا رقم بزنیم


سالکم قطره ها در انتظار تواند                           زیر بــ ــارانـــ بیا قدم بزنیم


/ 0 نظر / 60 بازدید