بـ ـارانــــــ ببار...

بـ ـارانـــ تویی عطر تو در شبم خوش است
درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است

نقش تو را بر شیشه‌ها نقاش بـ ـارانـــ می‌کشد
در جاده‌ها پای مرا تا شهر یاران می‌کشد

بـ ـارانـــ ببار، بـ ـارانـــ ببار، مرا به یاد من بیار
ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار

بـ ـارانـــ تویی هر قطره آوازت خوش است
خوش می‌زنی هر پرده‌ی سازت خوش است

همراه من در کوچه‌باغ کودکی
شب قصه‌ی آغاز و پایانت خوش است

نقش تو را بر شیشه‌ها نقاش بـ ـارانـــ می‌کشد
در جاده‌ها پای مرا تا شهر یاران می‌کشد

بـ ـارانـــ ببار، بـ ـارانـــ ببار، مرا به یاد من بیار
ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار

/ 0 نظر / 16 بازدید