خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

چه تعبیری خدا در نقطه دارد/ که تفسیری جدا هر نقطه دارد

به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . .

(سوره ی کوثر ۱۸ نقطه دارد)

/ 4 نظر / 16 بازدید
کیمیا

☻سلام عزیزم،بیا وبم کارت دارم...منتظرم☺

زهــــــــــــره

عزیزم سلام[گل] مهـــرانا جان خیلی فضای جدید به وبت میاد ناز شده آدم رو به وجد میاره[دست]

محسن غلامحسینی

با سلام در این شعر به ساحت حضرت علی و فرزندانش توهین شده بطوری که این غلو شاعرانه بیشتر به چشم می آید . در واقع حضرت علی مظهر غیرت الله است و اگر اراده می کرد گردن جسارت کننده به حضرت زهرا را می شکست و این قدرت را هم داشت چون امر به صبر شده بودند انتقام نگرفتند و ..... (محسن غلامحسینی )

محسن غلامحسینی

با سلام در این شعر به ساحت حضرت علی و فرزندانش توهین شده بطوری که این غلو شاعرانه بیشتر به چشم می آید . در واقع حضرت علی مظهر غیرت الله است و اگر اراده می کرد گردن جسارت کننده به حضرت زهرا را می شکست و این قدرت را هم داشت چون امر به صبر شده بودند انتقام نگرفتند و ..... (محسن غلامحسینی )