همنفس با بــ ــارانـــ

ای بــ ــارانـــ
    تو که چشم از عشق میبخشایی
            هنوز هم در قطره قطره، قطرات
                    اشک چشــــمانـــــــت عشق تازه
                                                   و نامایان است
ای بــ ــارانـــ
    من عشق را بنام تو آعاز کرده ام
            ببار بر من، ببار بر دل خـســـتهٍ من
                    و عشق  بــبـخـــــــشا  بـــــر  من
                                                    و  بر دل  من
ای بــ ــارانـــ
    مرا آنگونه عاشق کن تا هر لحظه
             ازاحـــــساس عشق توسرشار شوم
                     هر مکان بر نام تو بر وعشق  تو
                                                      بـبالم تاهـمیش
ای بــ ــارانـــ
    باز هم  ببار و ببار و بر من  ببار
           برنیستان وگلستان ودشت وصحرا ببار
                      بر دل عـاشــــقـــان  و عـــارفـــان  
                                                      وعـالـمان  ببار
ای بــ ــارانـــ
    ببار وهمیش ببارتا با شیرنی عشقت
          همه عـشق تـــرا احســاس کنند و بر تو
                      مــــثـال مــن و دل مــن بــبـالــند
                                                      تا همیش و همیش

/ 3 نظر / 19 بازدید
maryam

سلام وبلاگ قشنگی داری به منم سر بزن پشیمون نمیشی و نظر بارونم کن مهرانا جون

maryam

سلام وبلاگ قشنگی داری به منم سر بزن پشیمون نمیشی و نظر بارونم کن مهرانا جون